ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΜΑΝΤΖΙΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ / ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
ΣΥΣΤΗΜΑ DRX9000

 
Επείγοντα: 6945 295501
E-mail: t.mantzilas@gmail.com | info@drx9000-veria.gr
 
Ιατρείο Βέροιας
Μητροπόλεως 48 (δίπλα στο Δημαρχείο)
Βέροια
Τηλ./Fax: 23313 06708
 
Ιατρείο Αλεξάνδρειας
Βετσοπούλου 65 (1ος όροφος)
Αλεξάνδρεια
Τηλ./Fax: 23330 27917