ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

Ο γιατρός συνεργάζεται με τις κλινικές EUROMEDICA - ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ και ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ Θεσσαλονίκης, όπου ασχολείται με τη χειρουργική του μυοσκελετικού συστήματος, εφαρμόζοντας όλες τις σύγχρονες μεθόδους της Ορθοπαιδικής Χειρουργικής. Σήμερα, στον τομέα της ορθοπαδικής χειρουργικής έχουν αναπτυχθεί νέες τεχνικές, με τις οποίες ελαχιστοποιούμε τις τομές και τις φλεγμονές και στοχεύουμε με μεγαλύτερη ακρίβεια στο επίμαχο σημείο.