ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ LASER ΜΕΓΑΛΗΣ ΙΣΧΥΟΣ – ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΒΕΛΟΝΙΣΜΟΣ

Οι εφαρμογές Laser μεγάλης ισχύος και ο Βελονισμός επιλύουν σοβαρά προβλήματα στις παθήσεις του μυοσκελετικού συστήματος, κυρίως της σπονδυλικής στήλης και, σε συνδυασμό με άλλες σύγχρονες τεχνικές, δίνουν λύση σε χρόνια προβλήματα των ορθοπαιδικών προβλημάτων.